Asbestsanering är vår specialitet

Vi som jobbar på EBT har gedigen erfarenhet av asbestsanering, från badrum och eternittak hos mindre privatkunder, till sanering av hela fastigheter, från rör i källaren, över lägenheter och kontorsutrymmen, till fasad och tak.

Ta bort gammal asbest – vi hjälper dig!

Många fastigheter i Sverige byggda före tidigt 1980-tal är tyvärr fulla av asbest. Man hittar olika varianter av asbest i golv, väggar, badrum, isolering, brandskydd, lim, fasadmaterial – ja, faktiskt nästan överallt. Även om arbetet med att ta bort asbest har pågått i många år finns enorma mängder kvar. I samband med renoveringar och ombyggnationer tas vanligen den asbest man råkar stöta på bort. Vid det arbetet är metodik och säkerhetstänk av yttersta vikt. Asbest är farligt först vid bearbetning, eftersom de mycket små asbestfibrerna då riskerar att frigöras och spridas via luften.

Anlitar du EBT får du en serviceinriktad entreprenör som levererar säkerhet, kvalitet och resultat. Vi förstår att kommunikation är avgörande för ett bra resultat och ett smidigt samarbete.

Tillstånd för asbestsanering

För att utföra asbestsanering  krävs att saneringsföretaget har tillstånd från Arbetsmiljöverket och att all personal som hanterar asbest måste ha genomgått en särskild utbildning. EBT:s asbestsanering har alla nödvändiga tillstånd att sanera asbest och våra anställda har all relevant utbildning.

Vi utför säker sanering av asbest

Att arbeta säkert innebär att konsekvent tillämpa riskminimering, i varje steg av saneringsprocessen. Detta både för kundens och vår egen personals välbefinnande. Görs inte saneringen ordentligt, riskerar man att farliga asbestfibrer sprids och kan andas in av människor som exponeras för luften. Från miljöinventeringen, över saneringsprocessen till deponi, ser vi till att minimera risken för spridning av asbestdamm. Vi använder modern utrustning för att säkra personalens hälsa, som tryckluftsmatad helmask och heltäckande skyddskläder. Processen dokumenteras och redovisas för kunden i en slutrapport. Allt avfall packas säkert och transporteras till särskilda återvinningsanläggningar av godkända transportörer.

Mejla till asbest@ebtservice.se eller ring projektledare Anders Varveus, tel 08-242532 för offert eller mer information.