Utvalda

Talande brandlarm

Vi installerade nyligen ett talande brandlarm på restaurang Josefina på Djurgården. Det funkar som så att när ett larm går bryts gruppen där ljudanläggningen ligger och ett separat system berättar på flera språk att ett larm har gått och att lokalen måste utrymmas. Nu kan alla gäster känna sig säkra.

Brandcentralen
Högtalarna i baren
Högtalarna i restaurangen

Samarbete med Svea Solar

Vi är nu stolta samarbetspartners med Sveriges största och bästa solcellsleverantör Svea Solar

Sedan ett par månader tillbaka har EBT och Svea Solar ingått ett samarbete som innebär att vi både tillhandahåller montörer som krigar på taken för att montera solcellerna och Elektriker som kopplar ihop allt ifrån solcellerna, Växelriktaren, batteripack, energiövervakning och laddstationer för elbilar.

Ett mycket spännande samarbete, vi är stolta över att ha fått förtroendet för det ärofyllda uppdraget.

Det började med asbestsanering och slutade med ett nytt tak

EBT fick uppdraget att ta bort eternitplattor som innehöll asbest från ett tak i Stockholms skärgård. Efter sedvanligt saneringsarbete togs många lager takpapp och all råspont bort. Därefter las ny råspont och underlagspapp. Slutligen kläddes taket med bandad plåt. Utmaningen i uppdraget var logistiken – eftersom allt måste transporteras med chartrad båt för att hamna på rimliga kostnader. Helikopteralternativet skulle ha fördyrat projektet avsevärt. Utöver EBT:s kompetens inom asbestsanering och snickeri kom även förmågan att leda komplexa projekt till användning.