Det började med asbestsanering och slutade med ett nytt tak

EBT fick uppdraget att ta bort eternitplattor som innehöll asbest från ett tak i Stockholms skärgård. Efter sedvanligt saneringsarbete togs många lager takpapp och all råspont bort. Därefter las ny råspont och underlagspapp. Slutligen kläddes taket med bandad plåt. Utmaningen i uppdraget var logistiken – eftersom allt måste transporteras med chartrad båt för att hamna på rimliga kostnader. Helikopteralternativet skulle ha fördyrat projektet avsevärt. Utöver EBT:s kompetens inom asbestsanering och snickeri kom även förmågan att leda komplexa projekt till användning.