Det började med asbestsanering och slutade med ett nytt tak

EBT fick uppdraget att ta bort eternitplattor som innehöll asbest från ett tak i Stockholms skärgård. Efter sedvanligt saneringsarbete togs många lager takpapp och all råspont bort. Därefter las ny råspont och underlagspapp. Slutligen kläddes taket med bandad plåt. Utmaningen i uppdraget var logistiken – eftersom allt måste transporteras med chartrad båt för att hamna på rimliga kostnader. Helikopteralternativet skulle ha fördyrat projektet avsevärt. Utöver EBT:s kompetens inom asbestsanering och snickeri kom även förmågan att leda komplexa projekt till användning.

Årsta Torg, sanering av asbest

EBT Service bryter försiktigt bort plåtarna med asbestfärg som paketeras i tätslutande plastförpackningar.

Asbestsanering Årsta Torg
Asbestsanering Årsta Torg

Yttertaket på Årsta Torg 5 har färg som innehåller asbest. EBT Service bryter försiktigt bort plåtarna med asbestfärg som paketeras i tätslutande plastförpackningar innan bortforsling och destruktion.

Asbestsanering på Riddargatan i Stockholm

I samband med en en vindsomvandling på har vi sanerat rör och sedan återisolerat på Riddargatan i Stockholm

Sanering av asbeströr på Riddargatan
Sanering av asbeströr på Riddargatan

En vanlig typ av jobb som vi får på EBT Service är sanering av rör, där man ofta har använt asbest som isolering och brandskydd. I samband med en en vindsomvandling på har vi sanerat rör och sedan återisolerat i en fastighet på Riddargatan i Stockholm.

Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden

Vid en källarrenovering i en villa i Mälarhöjden utanför Stockholm, rev en byggfirma av misstag ned eternitplattor och därmed frigjordes asbestfibrer.

Mälarhöjden före sanering
Mälarhöjden före sanering
Mälarhöjden efter sanering
Mälarhöjden efter sanering

Vid en källarrenovering i en villa i Mälarhöjden utanför Stockholm, rev en byggfirma av misstag ned eternitplattor och därmed frigjordes asbestfibrer. Just denna typ av händelser möter vi ofta, att man inte gör en miljöinventering och sedan oavsiktligt frigör asbest. EBT Service sanerade källaren och tog bort kvarvarande eternit. På bilderna kan man ser hur det ser ut före och efter saneringen.