Asbestsanering på Riddargatan i Stockholm

Sanering av asbeströr på Riddargatan
Sanering av asbeströr på Riddargatan

En vanlig typ av jobb som vi får på EBT Service är sanering av rör, där man ofta har använt asbest som isolering och brandskydd. I samband med en en vindsomvandling på har vi sanerat rör och sedan återisolerat i en fastighet på Riddargatan i Stockholm.