Sanering efter asbest exponerats i villa i Mälarhöjden

Mälarhöjden före sanering
Mälarhöjden före sanering
Mälarhöjden efter sanering
Mälarhöjden efter sanering

Vid en källarrenovering i en villa i Mälarhöjden utanför Stockholm, rev en byggfirma av misstag ned eternitplattor och därmed frigjordes asbestfibrer. Just denna typ av händelser möter vi ofta, att man inte gör en miljöinventering och sedan oavsiktligt frigör asbest. EBT Service sanerade källaren och tog bort kvarvarande eternit. På bilderna kan man ser hur det ser ut före och efter saneringen.